Byggvärme


-

Varför byggvärme?

Varje bygge har sina budgetar och tidsplaner - vare sig det gäller nybyggnation, ombyggnation eller ROT-arbeten är byggvärme ett bra val både för projektets ekonomi och byggarbetsplatsens miljökrav. Förutom tillfälliga klimatlösningar som uppvärmning av byggbaracker och platskontor kan byggvärme även användas till avfuktning och torkning.

Byggvärme - en klimatsmart lösning

Vi arbetar med en rad olika värmelösningar baserat på olika energikällor såsom hetvatten (fjärrvärme), pellets olja och klimateffektiv el. Dessa energikällor ger en lägre kostnad än andra tillfälliga energikällor så som eldrivna fläktar och gasolaggregat. Med byggvärme kan vi även mäta koldioxidutsläpp och energianvändning - helt enkelt en klimatsmart lösning.

Skräddarsydda lösningar för just er

Varje projekt inleds alltid med projektering för att i samarbete med projektledare kunna ta fram den bästa lösningen för er. För att på bästa sätt kunna erbjuda er en klimateffektiv, leveranssäker och kostnadseffektiv lösning så bör vi med fördel bli en partner tidigt i projektet. Detta för att med vår mångåriga expertis och erfarenhet ge er råd tidigt som ger er rätt förutsättningar - en problemfri byggprocess med god ekonomi. Vi har bred kompetens och ett brett kontaktnät så vi kan förse bygget med en mängd olika tjänster.

HAR DU EN FRÅGA? RING OSS PÅ 08-410 699 22

Kontakta oss