Tjältinare & Tjältining


-

När det börjar närma sig de kallare vintermånaderna så fryser marken och bildar tjäle. Det kan hindra bygget att fortskrida, men med tjältinare råder vi bot på problemen och kan värma mark, lokaler och styra temperatur.


Vad är tjäle och hur påverkar det byggen?

Under vintertid i Sverige fryser vattnet i marken till is och bildar tjäle. När vatten blir is ökar volymen, expansionen gör att marken lyfter för att sedan sjunka när tjälen upphör. Dessa rörelser i marken kan både orsaka stora skador på tekniska installationer samt hindra byggen från att fortskrida. Hur länge och djupt tjälen sitter i beror på vädret; långa kalla perioder gör att tjälen tränger djupare ner i marken. Även hur mycket regn och snö det kommit under höst och vinter, samt hur temperaturen växlat under de kallare årstiderna påverkar hur mycket vatten som finns i marken. Tjälen går oftast djupast under asfalt och grus, men även snö påverkar djupet med dess isolerande effekt.


Tjäle är kostsamt och tidskrävande - vi löser problemen med tjältining

Istället för att vänta med bygg- och grävjobb till våren kan tjältining förhindra kostsamma driftstopp. Många parametrar påverkar tjälen, för att på bästa sätt kunna erbjuda er en klimateffektiv och prisvärd lösning så bör vi med fördel bli en partner tidigt i projektet. Detta för att med vår mångåriga expertis och erfarenhet ge er råd tidigt som ger er rätt förutsättningar. Vi har bred kompetens och ett brett kontaktnät så vi kan förse bygget med en mängd olika tjänster. Med vår värmeteknik för att tina marken hjälper vi er att ha fortsatt drift under vintern.


Värmelösningar med olika energikällor

Vi arbetar med en rad olika värmelösningar baserat på olika energikällor såsom hetvatten (fjärrvärme), pellets olja och klimateffektiv el. Varje projekt inleds alltid med en projektering för att i samarbete med projektledare kunna ta fram den bästa lösningen för er.


Tjältiningsaggregat - mer än bara tjältining

Vi på Heatab äger i dagsläget 7 egna tjältiningsaggregat, som utöver att tina tjäle, även kan användas som små mobila panncentraler inom hetvattensvärme. Det passar utmärkt för små punkthus eller som extravärme under de kallaste dagarna.

HAR DU EN FRÅGA? RING OSS PÅ 08-410 699 22

Kontakta oss